niedziela, 3 listopada 2019

Jak postępować w przypadku szkody komunikacyjnej ?

Miałeś szkodę komunikacyjną.

Co dalej?


szkoda komunikacyjan
Wypadek, stłuczka,kolizja - wystarczy zwykła chwila roztargnienia.
Potem stres z tym związany.Nie każdy ma wiedzę,doświadczenie,
bądź jest wystarczająco opanowany by
umieć postępować w takiej sytuacji.

Algorytm postępowania jest jednak prosty:
  • Zatrzymaj pojazd w miejscu nie zagrażającym sobie bądź innym.
  • Upewnij się czy Tobie bądź innym pasażerom Twojego pojazdu nic się nie stało.
  • Włącz światła awaryjne w swoim pojeździe.O ile to 
  • możliwe opuść pojazd i udaj się do pojazdu sprawcy/poszkodowanego, 
  • sprawdź czy z jego zdrowiem i życiem wszystko w porządku. 
  • W każdym przypadku zagrożenia życia,zdrowia, bezpieczeństwa 
  • poinformuj służby ratownicze poprzez nr tel alarmowy 112.
  • Oznakujcie miejsce zdarzenia trójkątami alarmowymi.
  • Strony - sprawca /poszkodowany ustalcie jak doszło do zdarzenia.
  • Spisanie oświadczenia sprawcy.


Oświadczenie sprawcy :

Nie w każdym przypadku
konieczne jest wezwanie Policji.
Oświadczenie i co dalej?Oświadczenie sprawcy może być napisane na miejscu zdarzenia na
zwykłej kartce papieru,jednak można do tego wykorzystać gotowy druk,
który zamieszczam poniżej.
Jeśli nie macie pod ręką takiego druku dokument taki musi zawierać:
● dane kierowców (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania,)
oraz właścicieli pojazdów
● wskazanie na to, kto jest sprawcą, a kto osobą poszkodowaną;
● dane samochodów, a więc numer rejestracyjny, numer VIN, markę,
model i typ samochodu,
● numer polisy ubezpieczeniowej OC, nazwę ubezpieczyciela,
ale przede wszystkim należy sprawdzić jej ważność;
● datę, miejsce i dokładny czas zdarzenia;
● dokładny opis okoliczności, z uwzględnieniem znaków drogowych;
● dokładne opisanie zakresu i stopnia zniszczeń samochodów –
przy opisie okoliczności stłuczki szkic sytuacyjny;
● informację czy uszkodzeniu uległy inne przedmioty
znajdujące się podczas stłuczki w autach;
● dane świadków zdarzenia wraz z ich podpisami;
● czytelne podpisy uczestników kolizji drogowej.
Im dokładniejszy opis tym lepiej,dlatego warto
dobrze opisać sytuację i szkody.
Warto wezwać w każdym z poniższych przypadków.
● kiedy sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia,
● kiedy nie wiemy, która strona była sprawcą kolizji,
● kiedy wersje obu stron są rozbieżne,
● kiedy mamy podejrzenie, że drugi kierowca może być nietrzeźwy,
● kiedy mamy wątpliwości co do dokumentów drugiego kierowcy,
● jeśli ktoś z uczestników kolizji został ranny
lub w inny sposób ucierpiał na zdrowiu.
Mając w ręku oświadczenie musimy poinformować
Centrum Likwidacji Szkód Twojego towarzystwa ubezpieczeniowego.
Zacznie się cała procedura likwidacji szkody.

Gotowy druk oświadczenia sprawcy

możesz pobrać tutaj


Masz problemy z uzyskaniem odszkodowania :

75543718_410039953009855_4701515633085382656_n.jpg
Marcelina Toman
Odszkodowania osobowe i rzeczowe
tel. +48 884-817-128
m.toman@euco.pl
odszkodowania.png

Masz problemy finansowe i prawne,

chcesz zainwestować swoje pieniądze,

mogę Ci pomóc:

Mariusz Bedoński
www.prawo-finanse.com.pl
Pomoc prawna
tel. +48 500-507-200
mail: mariuszbedonski@gmail.com
Zapraszam do lektury.


tekst alternatywny

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza